Acil Anonos Sistemleri

Acil Anons Sistemleri küçük çaplı işyerlerinden çok katlı binalara, alış veriş merkezlerinden fabrikalara kadar her türlü işletmede kullanılmaktadır. İşletme içinde hayata geçirilmesi planlanan acil durum senaryolarının hayata geçirilmesinde , çalışanların ve ziyaretçilerin doğru ve hızlı biçimde bilgilendirilmesinde , haberleşmenin sağlanmasında ve geri planda müzik yayını amacıyla kullanılmaktadır..

Özellikle yangın ve deprem gibi acil durumlarda sistemin sağlıklı çalışabilmesini sağlamak için, Avrupa Birliğinin bu konuda yayınlamış olduğu Tahliye Standartlarına uygun sistem kurmak gerekir. Acil Anons Sistemlerinde uyarılar paniği önlemek devreye girmektedir. Uyarılar flaşör, siren ve anons sistemleriyle yapılmaktadır. Acil anons sistemi kabloları yangına dayanıklı (E60) olarak üretilmektedir.

Güvenlik Sistemleri Spotu

güvenlik sistemleri spotu

Geçiş Kontrol Sistemleri Spotu

geçiş kontrol sistemleri spotu

Otomasyon Sistemleri Spotu

otomasyon sistemleri spotu